Atestări și autorizații

A.N.R.E.

ID SOL PROJECTS este firma autorizată A.N.R.E, ce deține o diplomă de autorizare de la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei de tip A1 și Be pentru executarea de instalații electrice exterioare și interioare care își desfășoară activitatea conform cu regulamentul în vigoare.

Obiectivul principal al acestei autorități constă în elaborarea, aprobarea și monitorizarea reglementărilor în domeniul energiei.

Atestat nr 11952/06.06.2016 – Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei:

– De tip A1 pentru “încercări de echipamente și instalații electrice de joasă tensiune”

– De tip Be pentru  “executarea de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterane, la tensiune nominală de 0,4kV”

I.G.S.U.

Autorizația de Securitate la Incendiu, reprezintă documentele emise, conform legii, de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență pentru diverse categorii de construcții și amenajări.

Deținând autorizații eliberate de IGSU, ID SOL PROJECTS are capacitatea de a realiza:

– Proiectele și documentațiile tehnice necesare obținerii avizelor tehnice.

– Proiecte tehnice privind instalațiile de stingere, detectare, alarmare, securitate la incediu și instalații de evacuare a fumului și gazelor fierbinți.

– Pregătirea spațiului conform cerințelor în vigoare ISU.

– Execuția sistemelor de instalații.

– Asistență tehnică și mentenanță.

 Autorizație NR 5737/ 04.04.2016 pentru efectuarea lucrărilor de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alerte în caz de incendiu.

Autorizație NR 5901/ 25.05.2016 pentru efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu.

Autorizație NR 7064/30.05.2017 pentru efectuarea lucrărilor de instalare și intreținere a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră.

Autorizație NR 7482/ 16.10.2017 pentru efectuarea lucrărilor de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți.